top of page

ברוכים הבאים

לתכנית ההתמחות בהוראה-סטאז׳

ראש היחידה : עדי צביאלי
מייל: adizv@yahoo.com
מזכירת היחידה: נעמה כהן
טל: 04-8780054
מייל: naamac@shaanan.org

התמחות בהוראה סטאז׳: Text

שנת ההתמחות בהוראה – סטאז' היא שנת עבודה ראשונה בשכר במשרד החינוך לאחר סיום ההכשרה להוראה.

שלב זה הוא חשוב ומשמעותי ומטרת היחידה היא ללוות את המתמחים בצעדיהם הראשונים במסגרות החינוך ובהשתלבותם כעובדי הוראה.

ביחידת ההתמחות בהוראה - סטאז'

 למידת עמיתים באמצעות סדנת סטאז' שבועית (2 ש"ש)

 ליווי של מנחים מקצועיים

  תהליכי משוב ורפלקציה אישיים

  מתן כלים להתמקצעות על פי מסלולי לימוד

התמחות בהוראה סטאז׳: About
In the Classroom
Modern Laptop

מעמד המתמחה בהוראה

מתמחי אופק חדש

שנת התמחות נחשבת לשנת וותק לצורך: קביעות, הבראה, מענק יובל.

שהת ההתמחות אינה נחשבת לשנת וותק לצורך:

שכר, קידום בדרגה ברפורמה. כל תהליכי הקידום בדרגה מתחילים מהשנה שלאחר ההתמחות ( לאחר קבלת רשיון ההוראה )

מתמחי עוז לתמורה

:שנת ההתמחות נחשבת לצורך

וותק לקביעות, הבראה, מענק יובל, וותק לשכר ולקידום בדרגות 

Get in Touch

מידע על תכנית ההתמחות

בשנת הסטאז' יקבל המתמחה ליווי של חונך מקצועי במסגרת החינוכית בה ילמד.

·         

במהלך שנת הסטאז' יוגדר הסטודנט

כמתמחה.

·         

מתמחה בעל תעודת הוראה ותואר

'בוגר בהוראה' שימלא בהצלחה את חובות שנת ההתמחות יהיה זכאי לקבלת 'רישיון הוראה'. רישיון זה הוא תנאי לעיסוק בהוראה במערכת החינוך בישראל


ההתמחות בהוראה- סטאז' יכולה להתקיים רק במסגרות המאושרות לכך ובהתמחויות להן הוכשר המתמחה במהלך לימודיו.

Get in Touch
Open Book
_edited_edited.jpg

למי מיועדת התכנית

לסטודנטים שהשלימו לפחות 80% מחובות לימודיהם בשנים הקודמות, לרבות חובת התנסות מעשית ולימודי עזרה ראשונה.

לסטודנטים שיעבדו בהוראה בהיקף של 1/3 משרה לפחות בתחום הדעת ובשכבת הגיל אליהם הוכשרו.

לסטודנטים שיעבדו בשעות תקן ובשכר בתקופה של 6 חודשים לפחות (ברציפות או בשתי תקופות של 3 חודשים רצופים כל אחת).

Get in Touch

רישום

מלאו את הטופס המצורף

התמחות בהוראה סטאז׳: Resources
התמחות בהוראה סטאז׳: Pro Gallery

מידע נוסף

אתר סטאז׳קל

 משרד החינוך

אגף התמחות וכניסה להוראה

פורטל עובדי הוראה

התמחות בהוראה סטאז׳: List

צור קשר

04-8780054

Thanks for submitting!

התמחות בהוראה סטאז׳: Contact
bottom of page