top of page

 גננות ומורים חדשים 

פיתוח מקצועי

שנה א

ראש היחידה : עדי צביאלי
מייל: adizv@yahoo.com
מזכירת היחידה: נעמה כהן
טל: 04-8780054
מייל: naamac@shaanan.org

מורים חדשים: Text

קורס למורים חדשים במכללת שאנן מיועד למסיימי שנת ההתמחות-סטאז' בהצלחה.
הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה.

מורים חדשים: About
In the Classroom
Modern Laptop

היקף הקורס

הלימודים מתקיימים במתכונת של סדנה וכוללים מפגשים קבוצתיים וליווי אישי.
היקף הקורס: 30 ש"ש ומוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי.
20 ש"ש ליווי אישי על ידי מורה מלווה כחלק מחובות הקורס. יש לתאם עם המנהל/המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות.

Get in Touch

מידע על הקורס

קורס חובה המאפשר להתקדם בדרגות ברפורמות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה' כחלק מתפיסת המורה הלומד ומתעדכן לאורך כל חייו המקצועיים.
הקורס מהווה שלב במעבר ממעמד 'מתמחה' למעמד 'עובד הוראה חדש' והוא מוכר לצבירה לצורך דרגות .
הקורס מונחה על ידי מנחים מקצועיים ובעלי ניסיון ומעניק מקור תמיכה במורה החדש בשנתו הראשונה.
הקורס מתמקד בעבודה החינוכית בהיבטים פדגוגיים, חינוכיים ואישיים :
תקשורת בין הורים – מורים - תלמידים – הנהלה
דגשים בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
סוגיות בניהול כיתה
דרכים לעבודת צוות מיטבית
תכנון לימודים וניהול זמן
העמקת הזהות המקצועית של המורה החדש
כלים להתפתחות אישית וקידום מקצועי

Get in Touch
Open Book
_edited.jpg

ימי לימוד

המפגשים יתקיימו בלמידה היברידית 
בימי שלישי אחה״צ

Get in Touch

רישום

מלאו את הטופס המצורף ושלחו לכתובת המייל
naamac@shaanan.org

מורים חדשים: Resources

מידע נוסף

משרד החינוך
אגף התמחות והשתלבות בהוראה

קליטה מיטבית

של המורה החדש

מורים חדשים: List

צור קשר

04-8780054

Thanks for submitting!

מורים חדשים: Contact
bottom of page