top of page

ברוכים הבאים לגננות/מורים חדשים (שנה א׳)

  תשפ״ב 

שמחים שהצטרפתם ליחידת נחיתה-רכה במכללת שאנן

צוות היחידה ילווה אתכם בשנת ההתמחות

וישמח לסייע בכל עניין מקצועי ומנהלתי

אנא עקבו אחר ההודעות והעדכונים

מורות חדשות פרסום.jpeg
מורים חדשים תשפ״ב שנה א: Text

מידע חשוב

רשימת מנחי הקורסים

תאריכי מפגשים

לבנים

תאריכי מפגשים 

לבנות

מורים חדשים תשפ״ב שנה א: List
Empty Chairs in Lecture Room

חובות הקורס

                             א. חמישה דוחות

ב. עבודת סיום המבוססת על פריטים ביבליוגרפיים

המטלות מבוססות על אירועים וחוויות אישיות תוך ניתוח מקרה, דיון והסקת מסקנות  המעוגנים בידע תיאורטי

אנו רואים חשיבות בתהליך הרפלקטיבי כמנוף להתפתחות מקצועית מודעת, כבסיס להערכה עצמית וכהכרח לפיתוח האוטונומיה המקצועית

מורים חדשים תשפ״ב שנה א: About
bottom of page